Organizația Umanitară „CONCORDIA” a lansat o Rețea Națională de Centre de Zi în România. Centrul nostru a aderat imediat, participând cu Mario Meuti și Mariana Miron, pe 26 septembrie, la prezentarea oficială a Rețelei în prestigioasa clădire a Parlamentului din București. A fost o zi de dezbateri interesante în prezența operatorilor, a diferiților politicieni naționali și a membrilor Parlamentului European. S-a vorbit despre problema gravă a copiilor aflați în sărăcie, a abandonului școlar și a excluziunii sociale și modul în care România încearcă să facă față.  Politicienii au ascultat, au vorbit despre resursele existente, dar au recunoscut că trebuie să se facă mult mai mult, deoarece România, în rândul țărilor europene, se află la coada listei în ceea ce privește susținerea politicilor sociale.

A fost evidențiat rolul social și educațional al centrelor de zi, prezentate ca o resursă importantă pe termen scurt și lung pentru a aborda multe dintre aceste probleme și care merită să primească resurse și sprijin adecvat din partea politicilor naționale. Cu siguranță, Rețeaua va avea greutatea sa în lobby-ul și în creșterea atenției publice asupra problemelor sărăciei și marginalizării sociale.